09:00 - 10:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Arif Mansur Coşar
09:00 - 13:00 GÖRH İLERİ TANI YÖNTEMLERİ KURSU
Moderatör: Ülkü Dağlı
09:00 - 09:30 Kombine MII-pH (çok kanallı intraluminal impedans ve Ph) Monitörizasyonu: Temel Prensipler
Konuşmacı: Fehmi Ateş
09:30 - 10:30 Analysing and Interpreting Combined MII-pH Data
Konuşmacı: Jac Oors
10:30 - 10:45 Kahve Arası
Moderatör: Altay Çelebi
10:45 - 11:05 Aşırı Geğirme ve Ruminasyon Sendromları
Konuşmacı: Özdal Ersoy
11:05 - 11:25 GÖRH Tanısında Yeni Metrikler
Konuşmacı: Yusuf Serdar Sakin
Moderatör: Serhat Bor
11:25 - 13:00 Olgu Sunumları
Ayça G. Değirmenci Saltürk, Zehra Betül Paköz, Erdem Akbal