08:00 - 08:30 Ben Böyle Yapıyorum
IBH'ta Uzun Süreli Takip, Displazi
Tartışmacı: Ahmet Tezel
08:30 - 09:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4
Oturum Başkanları: Nihat Okçu, Burak Özşeker
09:30 - 10:15 KONFERANS
  Otoimmün Pankreatit
Oturum Başkanı: Orhan Sezgin, Nevin Oruç
  Konuşmacı: Matthias Löhr
10:15 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 ENDÜSTRİ PANELİ
Oturum Başkanı: Serhat Bor
  Konuşmacılar:
Süha Taşpolatoğlu
Serkan Sepetçi
Altan Demirdere
12:00 - 13:00
UYDU SEMPOZYUM

Gastroözofageal Reflü Hastalığına Güncel Tedaviler

Konuşmacı: Prof. Dr. Selim Gürel
Oturum başkanı: Prof. Dr. Nurdan Tözün
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:45 KONFERANS
Dünyada Karaciğer Transplantasyonu
Oturum Başkanı: Birol Özer
  Konuşmacı: Mehmet Haberal
14:45 - 16:15 KARACİĞER TRANSPLANTASYONU PANELİ
Oturum Başkanları: Ramazan İdilman, Eser Kutsal
14:45 - 15:05 Transplantasyon Listesindeki Hastada Nutrisyon
Konuşmacı: Ahmet Gürakar
15:05 - 15:25 Portal ven Trombozunda Antikoagülan Tedavi (Pre-post Transplant)
Konuşmacı: Zeki Karasu
15:25 - 15:45 Transplantasyon Köprü Tedaviler; HCC Downstaging
Konuşmacı: Fatih Boyvat
15:45 - 16:05 Post-transplantasyon Biliyer Komplikasyonların Yönetimi
Konuşmacı: Fatih Hilmioğlu
16:05 - 16:15 Tartışma
16:15 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:30 KADIN GASTROENTEROLOĞUN EVRENİNDEN YERYÜZÜNE BİR BAKIŞ
Oturum Başkanları: Sadakat Özdil, Züleyha Akkan
16:30 - 16:45 Gastroenterolojide Kadınlar: Biz Kimiz ? Ne Yapıyoruz ? Nasıl Yapıyoruz ?
Züleyha Akkan
16:45 - 17:00 Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Çok Şey Var: Kıyıdan Uzaklaşmadan Yeni Okyanuslar Keşfedilemez
Emel Ahıskalı
17:00 - 17:15 Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Çok Şey Var: Su Kabının İnsan Ortamının Şeklini Alır
Gülen Arslan Lied
17:15 - 17:30 Liderlik Ve Kadınlar: Anasından Lider mi Doğulur, Sonradan mı Lider Olunur?
Nurdan Tözün
17:30 - 18.30

PANEL

  Otoimmün Hepatit
Oturum Başkanları: Atilla Ökten, Mehmet Demir
17:30 - 17:55 PBC, PSC ve Otoimmün Hepatit; Benzerlik ve Farkılıklar
Konuşmacılar: Ersan Özaslan
18:00 - 18:25 Kimi, Nasıl Tedavi Edelim?
Konuşmacı: Dinç Dinçer
21:30 - 24:00 Kapanış Aktivitesi
08:00 - 08:30 Ben Böyle Yapıyorum
HCC Nodüllerinde Yaklaşım
Hikmet Akkız
08:30 - 09:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5
Oturum Başkanları: Selim Gürel, Fatih Güzelbulut
09:30 - 10:15 KONFERANS
  Oturum Başkanları: Cihan Yurdaydın, Meral Akdoğan
  Kolestaza Yaklaşım
Konuşmacı: Fatih Beşışık
10:15 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ PANELİ
  Kronik KC Hastalığında Prognozu İyileştirmenin Sırları
Oturum Başkanları: Sabahattin Kaymakoğlu, Sadettin Hülagu
10:30 - 10:50 Vaka Takdimleri
10:50 - 11:00 Oral Antivirallere Cevapsız Kr C Hepatitinde İkinci Tedavi
Konuşmacı: Fulya Günşar
11:00 - 11:10 SBP'de Dirençli Suşlar Artıyor. Pratiğini Değiştir!
Konuşmacı: Murat Kıyıcı
11:10 - 11:20 HBeAg (-) B Hepatitinde OAV İlaçları Kesebilir Miyiz?
Konuşmacı: Kadir Demir
11:20 - 11:30 HCC'de Ardışık Tedaviler Mi? Kombine Tedaviler Mi?
Konuşmacı: Ömer Topalak
11:30 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:00
UYDU SEMPOZYUM

Pankeras Enzim Yetersizliğinde Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanı: Dilek Oğuz
Konuşmacı: Matthias Löhr
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:45 Derneğimiz Yan Dal Asistanları ile Buluşuyor
Oturum Başkanı: Serhat Bor
14:45 - 16:15 NÖROGASTROENTEROLOJI VE MOTILITE ÇALIŞMA GRUBU PANELİ
  Fonksiyonel Gaz Paneli
Oturum Başkanları: Zeynel Mungan, İbrahim Doğan
14:45 - 15:05 Gastrointestinal Gaz Oluşumu-Fizyoloji-Patogenez
Konuşmacı: Altay Çelebi
15:05 - 15:25 Aerofaji, Geğirti Sendromu
Konuşmacı: Sedef Kuran
15:25 - 15:45 Flatus
Konuşmacı: Mehmet Bektaş
15:45 - 16:05 Fonksiyonel Abdominal Şişkinlik
Konuşmacı: Yasemin Özin
16:05 - 16:15 Tartışma
16:15 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:30 Sözlü Bildiri Oturumu - 7
Oturum Başkanları: Fehmi Ateş, Erkin Öztaş
17:30 - 18.30 MİKROBİYOTA ÇALIŞMA GRUBU
Oturum Başkanı: Ahmet Uygun, Vedat Göral
17:30 - 17:50 Diyet ve Mikrobiyota
Konuşmacı: Tarkan Karakan
17:50 - 18:10 İBS'de Mikrobiyota Temelli Tedaviler
Konuşmacı: Taylan Kav
18:10 - 18:30 Karsinogenezis, Mikrobiyota ve Probiyotiklerin yeri
Konuşmacı: Hakan Alagözlü
08:00 - 08:30 Ben Böyle Yapıyorum
Gastrik Nöroendokrin Tümörler ve Yönetimi
Tartışmacı: Bahattin Çiçek
08:30 - 09:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6
Oturum Başkanları: Melih Karıncaoğlu, Beytullah Yıldırım
09:30 - 13:00 CANLI YAYIN
Oturum Başkanı: Cengiz Pata
Koordinatörler: Bülent Yıldırım, Sedat Boyacıoğlu
Sunucular: Mete Akın, Haydar Adanır
Endoskopistler: Nirav Thosani, Tomohiko Ohya, Yutaka Saito, Naoto Sakamoto, Vivek Kumbhari, Fatih Aslan
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 PANKREAS ÇALIŞMA GRUBU PANELİ
  Her Yönüyle Pankreas Kanseri
Oturum Başkanları: Dilek Oğuz, Mehmet Yalnız
14:00 - 14:20 Etiyoloji Erken Tanı ve Tarama
Konuşmacı: Nevin Oruç
14:25 - 14:45 Klinik Tanı, Endoskopik Tedavi
Konuşmacı: Müjde Soytürk
14:50 - 15:10 Cerrahi Tedavi
Konuşmacı: Ahmet Çoker
15:10 - 15:30 Onkolojik Tedavi
Konuşmacı: Zafer Arık
15:30 - 16:15 TANDEM
  Kanama mı? Tromboz mu? İki Ucu Keskin Bıçak
Oturum Başkanları: Cem Kalaycı, Engin Altıntaş
  Konuşmacılar: Ömer Özütemiz & Oktay Ergene
16:15 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:30 Sözlü Bildiri Oturumu - 8
Oturum Başkanları Emrah Alper, Elmas Kasap
17:30 - 18:30 KLİNİKOPATOLOJİ
Moderatör: Arzu Ensari
  Konuşmacılar: Gülen Bülbül Doğusoy, Berna Savaş, Arzu Ensari
08:00 - 09:00
MEET THE EXPERT
Kronik Hepatit C İle Mücadelede Neredeyiz?
  Konuşmacılar: Sabahattin Kaymakoğlu, Ulus Akarca
Hemşirelik Oturumu
09:00 - 10:00 TANISAL VE TEROPATİK ENDOSKOPİK İŞLEMLER
Başkan: Hediye Taşpınar - Ayşe İkince
09:00 - 09:30 EUS İşlemindeki İnvaziv İşlemlerde Hemşirelik Uygulamaları
Konuşmacı: Gamze Arslanca
09:30 - 10:00 GIS Darlıklarında Endoskopik Uygulamalar Nelerdir?
Konuşmacı: Cahide Yüksekkaya
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:30 TANISAL VE TEROPATİK ENDOSKOPİK İŞLEMLER
Başkan: Rahşan Kaplan Aydın - Fatih Çaylı
10:30 - 11:00 ERCP İşleminde Hemşirenin Rolü
Konuşmacı: Serdar Sarıtaş
11:00 - 11:30 ESD ve EMR İşlemi ve Hemşirelik Uygulamaları
Konuşmacı: Yılmaz Bilgiç
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:30 Oturum Başkanları: Türkan Akyıldız - Tacettin Güngör
14:00 - 14:30 Endoskopi Ünitelerinde Kullanılan Elektrokoter APC Haeter Prop Hot Bx Forsepsi ve Diğer Mekanik ve Elektronik Cihazların Ayarları Nasıl Yapılır ve Uygulanır?
Konuşmacı: Nilgün Akıncı
14:30 - 15:50 Hemşirelik Sözlü Bildiriler Oturumu
15:50 - 16:30 ÖNERİ VE İSTEKLER
14:00 - 17:00 GASTROENTEROLOGLAR İÇİN USG KURSU 
Kurs Direktörü: Orhan Sezgin
  Temel ve Uygulamalı Elastografi
Orhan Sezgin, Dilek Oğuz, Engin Altıntaş, Serkan Yaraş
 
  • Ultrasonografik Elastografi Prensipleri
Canlı olgularla “Prob Elde” eğitimi (Katılımcıların bizzat uygulama yapacakları 3 istasyonda)