08:00 - 08:30 Ben Böyle Yapıyorum
ERCP Metodolojisi (Kime Ne Yapmalı?)
Tartışmacı: Erkan Parlak
08:30 - 10:00 PANEL
Zor Olgularda Gastroözofageal Reflü Hastalığı
Oturum Başkanları: Melih Özel, Zeynel Mungan
08:30 - 08:35 Olgu Sunumu: Fellow
Konuşmacı: Bilal Toka
08:35 - 09:00 PPİ Dirençli Olgu; Var mı Böyle Bir Şey?
Konuşmacı: İsmail Hakkı Kalkan
09:00 - 09:05 Olgu Sunumu: Fellow
Konuşmacı: Salih Tokmak
09.05 - 09.30 Faringolaringeal Reflü Ön Tanısıyla KBB'den Hasta Geldi, Ne Yapayım?
Konuşmacı: Yusuf Serdar Sakin
09:30 - 09:35 Olgu Sunumu: Fellow
Konuşmacı: Nilay Danış
09:35 - 10:00 Nedeni Saptanamayan Her Kronik Öksürük Gastroenterolojiye Gelsin Mi?
Konuşmacı: Murat Erkut
10:00 - 10:15 Kahve Arası
10:15 - 11:00 Başkanın Seçtikleri Sözlü Bildiri Oturumu
Birol Özer, Murat Saruç, Ayhan Hilmi Çekin
11:00 - 12:00 Açılış Seremonisi
Kongre Başkanı - Birol Özer
TGD Başkanı - Serhat Bor
12:00 - 13:00
Uydu Sempozyum

Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor-3 /  Üst GİS’te Yeni Tedaviler!
Oturum Başkanı: Serhat Bor
Konuşmacı: Jan Tack


13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30

RADYOLOJİ PANELİ
Oturum Başkanları: Muşturay Karçaaltıncaba, Salih Boğa

14:00 - 14:25 Karaciğer Lezyonlarında Tanısal Yaklaşım, Hangi Görüntüleme? Ne Zaman?
Konuşmacı: Muşturay Karçaaltıncaba
14:30 - 14:55 Gastrointestinal Lezyonlarda PET CT Kullanımı
Konuşmacı: Özlem Küçük
15:00 - 15:25 Portal Kavernom: Re-kanalize Ederek Portal Hipertansiyonu Tedavi Etmek Mümkün Mü?
Konuşmacı: Riad Salem
15:30 - 16:30
Uydu Sempozyum

2018 DDW ve UEGW’den Güncellemeler
Oturum Başkanı: Ömer Özütemiz
Konuşmacı: Macit Gülten
16:30 - 16:45 Kahve Arası
16:45 - 17:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum Başkanları: Zeki Karasu, Nurten Türkel Küçükmetin
17:45 - 19:00 Derneğimiz Üyelerimiz İle Buluşuyor
Oturum Başkanları: Serhat Bor, Murat Tuncer
  TJG Hakkında Bilgilendirme
Konuşmacı: Osman Cavit Özdoğan
  TGD Yeterlilik Kurulu Bilgilendirmesi
Konuşmacı: Hale Akpınar
  Endoskopide Yaşanan Sorunlarda Neredeyiz?
Konuşmacı: Engin Uçar
20:00 - 21:30 Konferans: İlber ORTAYLI
08:00 - 08:30 Ben Böyle Yapıyorum
HBV ve HCV'de Tedavi Etmediklerim
Tartışmacı: Yılmaz Çakaloğlu
08:30 - 10:00

GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ DERNEĞİ PANELİ

  İnce Barsak Hastalıklarına Endoskopik yaklaşım
Oturum Başkanları: Taylan Kav, Osman Ersoy
08:30 - 08:50

Orta Barsak Kanamalarında Enteroskopi mi? Kapsül Endoskopi mi? Anjiyografi mi?
Konuşmacı: Ümit Akyüz

08:55 - 09:15 İnce Barsak Darlıklarında Balon mu? Stent mi? Cerrahi mi?
Konuşmacı: Mesut Akarsu
09:20 - 09:40 İBH'da İnce Barsak Değerlendirmesi, Ne Zaman? Hangi Yöntem?
Konuşmacı: İbrahim Hatemi
09:45 - 09:55 Gluten Sensitif enteropatide Jejunum ve İleum Değerlendirmesi, Ne Zaman? Hangi Yöntem?
Konuşmacı: Taylan Kav
10:00 - 10:15 Kahve Arası
11:00 - 12:00

Açılış Seramonisi
Kongre Başkanı - Birol Özer
TGD Başkanı - Serhat Bor

12:00 - 13:00
Uydu Sempozyum

Crohn Hastalığı Tedavisinde İnterlökin 12/23 İnhibitörü
Oturum Başkanı: Aykut Ferhat Çelik
Konuşmacılar:Murat Törüner, Hale Akpınar
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:45

KONFERANS

  Oturum Başkanı: Aykut Ferhat Çelik
IBH'da Anti-İntegrinler, Türkiye ve Dünyada Gerçek Yaşam Verileri
Konuşmacı: Murat Törüner
14:45 - 15:30 TANDEM
  Şiddetli İBH Aktivasyonu yönetimi
Oturum Başkanları: Hülya Över Hamzaoğlu, Ülkü Dağlı
14:45 - 15:20 Fulminan Kolit Tedavi Yönetimi
Konuşmacılar: Hale Akpınar, Emre Canda
15:20 - 15:30 Tartışma
15:30 - 16:30
Uydu Sempozyum

7’den 77’ye Gaucher Hastalığı: Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanı: Kadir Demir
Konuşmacılar: Gülden Gökçay, Kadir Demir
16:30 - 16:45 Kahve Arası
16:45 - 17:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum Başkanları: Haldun Selçuk, Burçak Kayhan
17:45 - 18:30 TANDEM
  İBH'da Spondiloartropati
Oturum Başkanları: Hülya Çetinkaya, İnci Süleymanlar
17:45 - 18:20 Konuşmacılar: Yusuf Erzin, Gülen Hatemi
18:20 - 18:30 Tartışma
18:45 - 20:00 TGD ÇALIŞMA GRUPLARI
08:00 - 08:30 Ben Böyle Yapıyorum
Budd-Chiari; Tanı ve Takip
Yusuf Bayraktar
08:30 - 10:00

PANEL

  Kolanjiosellüler Kanser
Oturum Başkanları: Necati Örmeci, Ömer Özbakır
08:30 - 08:50

Kolanjiosellüler Kanser Tanı, Ayırıcı Tanı
Konuşmacı: Dilek Oğuz

08:55 - 09:15 Kolanjiosellüler Kanser Görüntüleme
Konuşmacı: Kayhan Çetin Atasoy
09:20 - 09:40 Kolanjiosellüler Kanser Endoskopik Tedavi
Konuşmacı: Galip Ersöz
09:45 - 09:55 Kolanjiosellüler Kanser Cerrahi Tedavi
Konuşmacı: Ahmet Balık
10:00 - 10:15 Kahve Arası
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30

SİROZ KOMPLİKASYONLARI PANELİ
Oturum Başkanları: Sedat Boyacıoğlu, Ahmet Uyanıkoğlu

14:00 - 14:20

Refrakter Asit tedavisi
Konuşmacı: Ender Serin

14:25 - 14:45 Hiponatremi
Konuşmacı: Şükrü Ulusoy
14:50 - 15:10 Minimal Hepatik Ensefalopati Ne Kadar Önemli?
Konuşmacı: Osman Cavit Özdoğan
15:10 - 15:30 Malnütrisyonla Nasıl Mücadele Edelim?
Konuşmacı: Murat Aladağ
16:30 - 16:45 Kahve Arası
16:45 - 17:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3
Oturum Başkanları: Nadir Kaya, Hakan Dursun
17:45 - 18:30

KONFERANS

  Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği
Oturum Başkanları: Kadir Bal, Şükrü Dumlu
  Konuşmacı: Cihan Yurdaydın
18:45 - 20:00 TGD ÇALIŞMA GRUPLARI
Hemşirelik Oturumu
10:00 - 17:00 Kurs Başkanı: Türkan Akyıldız
10:00 - 11:00 ENDOSKOPİDE KALİTE STANDARTLARI NELERDİR?
Başkan: Emine Sarıca – Nuray Özkan
10:00 - 10:30 Endoskopi Ünitelerinde Kalite Standartları Nasıl Olmalıdır?
Konuşmacı: Filiz Yılmaz
10:30 - 11:00 Dezenfeksiyon Odasının İşleyişi  ve Atık Yönetimi Uygulamaları Nasıl Olmalıdır?
Konuşmacı: Gurbet Sav
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 DEZENFEKSİYON
Başkan: Mahmut Ataş, Pelin Şahin
11:30 - 12:00 Uygun Dezenfektan Seçimi Nasıl Olmalıdır?
Konuşmacı: Demet Akbulak
12:00 - 12:30 Dezenfeksiyon Manuel Makine Mı? Otomatik Makinada Mı?
Konuşmacı: Özlem Gökçen
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
GEHTD BAŞKANI: Türkan Akyıldız
TGD BAŞKANI: Serhat Bor
14:30 - 15:30 TEROPATİK İŞLEMLER
Başkan: Fatma Karabulut – Canan Türkan
14:30 - 15:00 Endoskopide Sıra Dışı  Girişimsel İşlemler
Konuşmacı: Güler Yılmaz
15:00 - 15:30 GİS Kanamalarda Müdahale Yöntemleri Nelerdir?
Konuşmacı: Aslı Yavuz
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 Radyasyon Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Talimatları Nelerdir?
Konuşmacı: Okan Katrancı
16:30 - 17:00 Tartışma
08:00 - 10:00 GASTROENTEROLOGLAR İÇİN USG KURSU
Kurs Direktörü: Orhan Sezgin
 

Temel Ultrasonografi = Prob(lem) Elimizde
Orhan Sezgin, Dilek Oğuz, Enver Üçbilek

 

Canlı olgular eşliğinde:

  • Temel Ultrasonografi Prensipleri
  • Sonoanatomi
  • Karın Organları Ultrasonografisi
Hastalarda Ultrasonografi Uygulamaları (Hepatobiliyer, Pankreas ve İnflamatuar Barsak Hastalarında canlı uygulamalar)
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:30 - 15:30 MESLEK GRUBU TOPLANTISI-1
Devlet Hast. Dal Merkezleri