Gündelik Sorunlara Güncel Cevaplar Kursu
08:00 - 08:30 Poliklinik Sorunları
Oturum Başkanları: Kubilay Çınar, Banu Kara
08:30 - 08:55 Sağlıklı Beslenme için Ne Yiyeyim? Ne Yemeyeyim?
Konuşmacı: Emel Selma Özer
08:55 - 09:20 Konstipasyon: Standart Laksatifler İşe Yaramıyorsa
Konuşmacı: Suna Yapalı
09:20 - 09:45 Fekal İnkontinans
Konuşmacı: Özdal Ersoy
09:45 - 10:10 Anemide Gastroenterolojik Yaklaşım
Konuşmacı: Abdullah Emre Yıldırım
10:10 - 10:35 Kuyuya Atılmış Taş - Tümör Belirteci Yüksekliği
Konuşmacı: Enver Üçbilek
10:35 - 10:50 Kahve Arası

10:50 - 12:55

İşlem Odası Sorunları (Endoskopi)
Oturum Başkanları: Burhan Şahin, Sedat Boyacıoğlu
10:50 - 11:15 Hemostaz (Current Settings)
Konuşmacı: Fatih Oğuz Önder
11:15 - 11:40 Anatomisi Değişmiş Hastada ERCP
Konuşmacı: İrfan Koruk
11:40 - 12:05 Perforasyona Endoskopik Yaklaşım
Konuşmacı: Mehmet Arslan
12:05 - 12:30 Endoskopide Anestezi
Konuşmacı: Çağıl Vural
12:30 - 12:55 Endoskopide Raslantısal Bulgulara Yaklaşım
Konuşmacı: Ömer Şentürk
12:55 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 Konsültasyon Sorunları
Oturum Başkanları: Cansel Türkay, Belkıs Ünsal
14:00 - 14:30 Gebe Hastadan Konsültasyon İsteniyor
Konuşmacı: Hüseyin Savaş Göktürk
14:30 - 15:00 Karaciğer Hastasında Pre-op Değerlendirme
Konuşmacı: Arif Mansur Coşar
15:00 - 15:30 Yatan Hastada Malnütrisyon
Konuşmacı: Bülent Saka
15:30 - 16:00 Gastroenterolojide Proflaktik ve Ampirik Antibiyotik Kullanımı
Konuşmacı: Serhat Ünal
16:00 - 16:15 Kahve Arası
16:15 - 18:30 ENDOSKOPİ DERNEĞİ KURSU
Oturum Başkanları: Cengiz Pata
, Aydın Şeref Köksal
16:15 - 16:40 Endoklip Nerede Nasıl?
Konuşmacı: Hakan Ümit Ünal
16:40 - 17:05 ERCP'de Kanülasyon Zorlukları, Ne Yapmalıyım?
Konuşmacı: Bülent Ödemiş
17:05 - 17:30 EMR Teknikleri
Konuşmacı: Fatih Aslan
17:30 - 17:55 Bariyatik Cerrahi Kaçaklarına Yaklaşım
Konuşmacı: Gürhan Şişman
17:55 - 18:20 İleri Görüntüleme Teknikleri Kullanımı
Konuşmacı: Mehmet Bektaş
18:20 - 18:30 Tartışma
20:00 - 21:30

Konferans: Emin ÇAPA

Komplikasyon Yönetimi Kursu
08:30 - 10:35 Tedaviye Bağlı Komplikasyonların Yönetimi
Oturum Başkanları: Özlem Yönem, Serab Arslan
08:30 - 08:55 Radyoterapi Sonrası Gelişen Gastroenterolojik Komplikasyonların Yönetimi
Konuşmacı: Ahmet Karaman
08:55 - 09:20 Kanser İmmünoterapisi ile Gelişen Gastroenterolojik Komplikasyon Yönetimi
Konuşmacı: Filiz Akyüz
09:20 - 09:45 İBH Tedavisi Komplikasyonlarının Yönetimi
Konuşmacı: Can Gönen
09:45 - 10:10 Transplantasyon Sonrası İlaca Bağlı Komplikasyonların Yönetimi
Konuşmacı: Murat Akyıldız
10:10 - 10:35 Hepatit C Tedavisinde DAA Kullanımında Püf Noktası ve Komplikasyonlar
Konuşmacı: Necati Örmeci
10:35 - 10:50 Kahve Arası
10:50-12:55 Girişimler
Oturum Başkanları: Orhan Özgür, Şebnem Gürsoy
10:50 - 11:15 PEG ve PEJ Komplikasyonları
Konuşmacı: Bülent Kantarçeken
11:15 - 11:40 Karaciğer Biyopsisinde Püf Noktalar ve Komplikasyon Yönetimi
Konuşmacı: Mehmet Koruk
11:40 - 12:05 Koter ve Argon Kullanımı Komplikasyonları ve Yönetimi
Konuşmacı: Selim Aydemir
12:05 - 12:30 Gastrointestinal Stent Komplikasyonları ve Yönetimi
Konuşmacı: Ülkü Sarıtaş
12:30 - 12:55 EMR, ESD Komplikasyonları ve Yönetimi
Konuşmacı: Mehmet İbiş
12:55 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 GASTROENTEROLOJİDE YENİLİKLER
  Oturum 1
Oturum Başkanları: Yücel Üstündağ, Arzu Tiftikçi
14:00 - 14:30 Özofagusun Fonksiyonel Hastalıkları 2018
Konuşmacı: Andre Smout
14:30 - 15:00 Dispepsi 2018
Konuşmacı: Jan Tack
15:00 - 15:30 Erken Mide Ca 2018
Konuşmacı: Tomohika Ohya
15:30 - 16:00 Mikrobiyota 2018
Konuşmacı: Gülen Arslan Lied
16:00 - 16:15 Kahve Arası
16:15 - 18:30 GASTROENTEROLOJİDE YENİLİKLER
  Oturum 2
Oturum Başkanları: Deniz Güney Duman, Mevlüt Başkol
16:15 - 16:45 Kolon Polipleri 2018
Konuşmacı: Yutaka Saito
16:45 - 17:15 EUS 2018
Konuşmacı: Nirav Thosani
17:15 - 17:45 HCV 2018
Konuşmacı: Ahmet Gürakar
17:45 - 18:15 Obezitede Endoskopik Tedavi 2018
Konuşmacı: Vivek Kumbhari
18:15 - 18:30 Tartışma
Hemşirelik Oturumu
10:00 - 12:00 Kurs Başkanı: Türkan Akyıldız
10:00 - 12:00 GRUP 1
ENDOSKOP WORKSHOP
  Kaçak Test Nasıl Yapılmalı?
  Manuel Temizlik Nasıl Olmalı?
  Endoskopların Bakım ve Dezenfeksiyon Aşamaları
  Manuel ve Otomatik Dezenfektör Aşamaları
12:55 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 GRUP 2
ENDOSKOP WORKSHOP
  Kaçak Test Nasıl Yapılmalı?
  Manuel Temizlik Nasıl Olmalı?
  Endoskopların Bakım ve Dezenfeksiyon Aşamaları
  Manuel ve Otomatik Dezenfektör Aşamaları
16:00 - 16:15 Kahve Arası
16:15 - 17:15 Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri Ve Teknisyenleri Derneği Olağanüstü Genel Kurulu