Kurullar


TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Serhat BOR

2. Başkan
Prof. Dr. Kadir BAL

Genel Sekreter
Prof. Dr. Murat TÖRÜNER

Sayman
Prof. Dr. Orhan SEZGİN

Asil Üyeler
Prof. Dr. Hale AKPINAR
Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
Prof. Dr. Dilek OĞUZ

35. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Birol Özer

Kongre Sekreterleri
Prof. Dr. Murat Saruç
Doç. Dr. Ayhan Hilmi Çekin

Kurs Koordinatörü
Prof. Dr. Kubilay Çınar

Kurs Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. N. Özlem Saygılı Yönem

Copyright @ 2018 Türk Gastroenteroloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale